كتاب

 • 1. نکات عملی در تزریقات سم بوتولینوم آ در صورت مجموعه سی دی و کتاب . دکتر محسن بهمنی کشکولی. 2008
   
   
  2. چشم پزشکی کاربردی. دکتر مسیح هاشمی ، نسرین هم قلم. 2008 
   

  3. پریمتری کامپیوتری هامفری اصول پایه و تفسیر سریع . دکتر نوید نیلفروشان، دکتر حسن نظری، دکتر حورا میرزا جانی. 2008 .
   

  4. آنچه باید در مورد چشم و بیماری های آن بدانیم. دکتر محسن بهمنی کشکولی، دکتر حمیرا صیاد.1388
   

  5. چگونه به مشکلات چشمی ناشی از کامپیوتر مقابله کنیم؟ دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی . 2009
   

  6. راهنما برای تشخیص و درمان بیماری چشمی تیروئید. دکتر محسن بهمنی کشکولی.
   

  7. راه اندازی و اداره کنگره و سمینار . دکتر سید مسیح هاشمی 1390
   

  8. چالش های جراحی ویتره و رتین. دکتر سید مسیح هاشمی پاییز 1390
   

  9. چشم پزشکی عمومی : فصل اول "آناتومی". دکتر سید مهدی مدرس زاده 1391.
      فصل شانزدهم "عدسی و بیماری های آن" دکتر امین الله نیک اقبالی. 1391.
      فصل بیست و یکم "نوروافتالمولوژی" دکتر مصطفی سلطان سنجری . 1391 .
      فصل بیست و ششم "تومور های داخل چشمی" دکتر مسعود ناصری پور .1391 .
      فصل سی ام "چشم در بیماری های سیستمیک" دکتر مهدی پرورش. 1391 .
   
  10. Femtosecond Intracor. دکتر سید مسیح هاشمی دیماه 1389
   
  11-MasoodNaseripourand ArunD.Singh ,Retinoblstoma:Enucleation Chapter in” Pocket Guild to Ocular Oncology and Pathology”by Hans E.Grossniklaus.Springer Heidelberg New York Dordrecht London ISBN 978-3-642-28911-8,2012.
  12-   Naseripour Masood, "Clinical Ophthalmic Oncology”, Second Edition, Chapter 23 "Uveal Vascular Tumors” . Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014. DOI 10.1007/978-3-642-54255-8_23
   
   
  13. نگه داری و کاربرد صحیح لوازم ظریف چشم پزشکی. دکتر سید مهدی مدرس زاده- دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی. پاییز 1393