95

 •  

  1- دوازدهمين كارگاه ساليانه روش هاي غير جراحي جوانسازي صورت 8-7-95   برنامه    پوستر

   

  2- جراحي هاي رفراكتيو  26-9-95    پوستر

   

  3- ششمین سمینار جراحی های نوین چشم به کمک فمتوسکند لیزر  برنامه 30-10-95 برنامه     پوستر

   

  4- سمينار رتينوپاتي نوزادان نارس  21-11-95   برنامه   

   

  5- روز جهاني آب سياه (گلوكوم )  19-12-95  پوستر