96

  • 1- اولین همایش بهاره چشم پزشکی گروه ها و مراکز تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران    22-25 فروردين 96  لينك

     

    2- UPdates on the treatment of Retinal Disease   مورخ  16-4-96  ساعت 8 الي 13  لينك 

     

    3- سيزدهمين كارگاه ساليانه روشهاي غير جراحي جواي سازي صورت   مورخ  13-7-96  ساعت 8 الي 15/30   لينك