تسليت به خانم دكتر غياثيان عضو هيات علمي مركز تحقيقات چشم

  • سركار خانم دكتر غياثيان  استاد گرامي

    بدینوسیله مصیبت درگذشت عموي بزرگوارتان را به سركارعالي و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده و بقای عمر شما و سایر بازماندگان را از خداوند متعال خواستاریم. امیدواریم خداوند متعال آن مرحوم را قرین رحمت بفرماید.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        مرکز تحقیقات چشم