تبريك روز پزشك

  • تبريك روز پزشك

    یکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی پزشکان دلسوز و زحمتکش تبريك عرض نموده و از خداوند متعال آرزوي توفيق روز افزون همه عزيزان را خواستاريم.

    مركز تحقيقات چشم