تسليت در گذشت همكار عزيزمان دكتر مير منصور مير صمدي

  • تسليت در گذشت همكار عزيزمان دكتر مير منصور مير صمدي

    بدینوسیله با اندوه فراوان مصیبت درگذشت همكار عزيزمان جناب آقاي دكتر مير منصور مير صمدي را به جامعه چشم پزشكي كشور ، دانشگاه علوم پزشكي ايران و بستگان ايشان تسلیت عرض نموده، براي روح آن مرحوم علو درجات را از درگاه حق تعالي مسئلت مي نمائيم.