سمينار خشكي چشم توسط مركز تحقيقات چشم دانشگاه21 خرداد ماه برگزار مي شود

 •  

   

  روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي ايران: سمينار خشكي چشم توسط مركز تحقيقات چشم دانشگاه در تاريخ 21 خرداد ماه  در بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص) برگزار مي شود.

   

   

  دکتر مدرس زاده ،رئیس مرکزتحقیقات چشم پزشکی دانشگاه با اعلام اين خبر گفت:در اين سمينار جنبه هاي مختلف خشكي چشم مانند اپيدميولوژي، طبقه بندي، پاتوژنز، تازه هاي تشخيص و درمان خشكي چشم و آماده سازي بيماران مبتلا به خشكي چشم جهت انجام اعمال جراحي كاتاراكت و جراحي رفركتيو مورد بحث قرار خواهد گرفت.
  دكتر حسين آقايي عضو هيت علمي اين دانشگاه و دبير اين سمينار نيز اظهار داشت:. در اين سمينار تعدادي از اعضاء هيت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي در آن سخنراني خواهند داشت. اين سمينار از ساعات 8 الي 13 روز 21 خرداد ماه در سالن ابن سينا در طبقه هشتم بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) برگزار مي شود.