سخنراني دكتر بيگي فوق تخصص جراحي پلاستيك و ترميمي چشم استاد دانشگاه East Anglia انگلستان

  • سخنراني دكتر بيگي فوق تخصص جراحي پلاستيك و ترميمي چشم استاد دانشگاه East Anglia انگلستان

    سخنراني دكتر بيگي فوق تخصص جراحي پلاستيك و ترميمي چشم استاد دانشگاه East Anglia انگلستان

    سخنراني دكتر بيگي فوق تخصص جراحي پلاستيك و ترميمي چشم استاد دانشگاه East Anglia انگلستان ساعت 7:30 چهارشنبه 16/10 /94 در بيمارستان رسول اكرم (ص) ، ساختمان سيد الشهداء ، طبقه هشتم(سالن بخش چشم)  برگزار مي گردد.

     ايشان اخيراً  به عنوان Visiting Professor   همكاري رسمي خود را با دانشگاه علوم پزشكي ايران آغاز نموده اند.

    اطلاعات بيشتر  در خصوص ايشان www.mrbeigi.com