برگزاري  "دومين همايش كشوري رتينوپاتي در نوزادان نارس"  توسط مركز تحقيقات چشم

  • برگزاري  

    دومين همايش كشوري رتينوپاتي در نوزادان نارس توسط مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي ايران با همكاري گروه چشم پزشكي و نوزادان بيمارستان رسول اكرم (ص) ، انجمن اشك ، شركت فجر شاهد در تاريخ 7 اسفند ماه 1394 در محل سالن همايش هاي رازي برگزار مي شود. اين سمينار داراي امتياز باز آموزي جهت گروهاي متخصصين چشم پزشكي ، اطفال، نوزادان، پزشكان عمومي، اپتومتريست ، پرستاران مي باشد.