شروع به كار مجدد كلينيك ليزيك در مجتمع آموزشي و درماني رسول اكرم (ص)

  • شروع به كار مجدد كلينيك ليزيك در مجتمع آموزشي و درماني رسول اكرم  (ص)

    با شروع بكار مجدد كلينيك ليزيك ، لازيك در مجتمع حضرت رسول اكرم (ص) ، بيماراني كه دچار نزديك بيني ،دوربيني وآستيگما ت مي باشند ميتوانند به اين مركز مراجعه نمايند.

    آقاي دكتر پرورش جراح و متخصص چشم در اين رابطه  گفتند: بخش جراحي عيوب انكساري مربوط به بيماراني ميشود كه نزديك بيني ، دوربيني يا آستيگما ت دارند. در اين مركز با استفاده از پيشرفته ترين دستگاههاي ليزر كه در حال حاضر در دنيا هست توسط اساتيد فوق تخصص جراحي عيوب انكساري انجام ميشود و آماده ارائه خدمات به بيماراني است كه  به اين مركز  مراجعه مينمايند و براي مدت زمان طولاني عينك ميزنند و يا نميخواهند براي مدت طولاني از عينك يا لنز هاي تماسي استفاده نمايند و يا عيوب انكساري دارند، كه با عينك قابل اصلاح نبوده و به صورت ويژه توسط اساتيد فوق تخصص چشم و فوق تخصص قرنيه كه تجربه زيادي در اين زمينه دارند تحت عمل جراحي قرار ميگيرند. معمولا بيماران در سن جواني و ميان سالگي تحت عمل جراحي ليزري قرار ميگيرند و براي هميشه از زدن عينك معاف مي شوند. گذشته از آن تعرفه ها بر اساس تعرفه دولتي وهزينه ها نسبت به بخشهاي خصوصي بسيار پائين تر است ضمنا"  جهت پرسنل دانشگاه علوم پزشكي ايران و مجتمع تخفيف ويژه اي در نظر گرفته شده است.