سامانه علم سنجي اعضاي هيات علمي وزارت بهداشت

 • سامانه علم سنجي اعضاي هيات علمي وزارت بهداشت

  سامانه علم سنجي اعضاي هيات علمي وزارت بهداشت راه اندازي شد. 

  رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت گفت: این سامانه ابزاری برای استخراج، گردآوری و تحلیل اطلاعات آماری مقالات منتشر شده اعضای هیئت علمی از نظر کمی و کیفی است.
  دکتر پیام کبیری افزود: در این سامانه شاخص های علم سنجی همچون H-INDEX را می توان رصد کرد.  
  اکنون 15 هزار عضو هیئت علمی در وزارت بهداشت هستند.

  لينك سامانه