تكميل ظرفيت كارگاه عملي سمينار روش هاي غير جراحي جوانسازي صورت

  • با تشكر از استقبال قابل توجه  علاقمندان به شركت در سمينار روش هاي غير جراحي در جوان سازي صورت احتراماً بدين وسيله به اطلاع مي رساند كه "ظرفيت كارگاه عملي تكميل شده است. " لازم به ذكر  است  كه علاقه مندان همچنان مي توانند دركارگاه تئوري ثبت نام و شركت كنند.