برگزاري كنفرانس علمي رتينوپاتي نوزادان نارس در بيمارستان رسول اكرم (ص)

  • به اطلاع همكاران و علاقه مندان مي رساند كه كنفرانس علمي رتينوپاتي نوزادان نارس در روز 5 شنبه 21 بهمن در سالن ابن سينا به دبير علمي دكتر صداقت و دبيري اجراي دكتر ابري برگزار مي شود.

     

    برگزاري كنفرانس علمي رتينوپاتي نوزادان نارس در بيمارستان رسول اكرم (ص)