مصاحبه با آقاي دكتر نيلفروشان وخانم دكتر مير آفتابي

 •  

   مصاحبه با آقاي دكتر نيلفروشان وخانم دكتر مير آفتابي

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   مصاحبه با آقاي دكتر نيلفروشان

  باسلام در خدمت آقاي دكتر نيلفروشان فوق تخصص جراحي گلوكوم هستم آقاي دكتر لطفا" بفرمائيد در هفته جهاني گلوكوم چه برنامه هايي انجام ميگردد؟

  باسلام وتشكر از پوشش خبري روابط عمومي مجتمع

  بيماري گلوكوم بعنوان دومين علت ايجاد نابينايي غير قابل برگشت در دنيا مطرح ميباشد وتقريبا" 70 تا 80 مليون نفر از انسانهاي روي زمين دچار اين بيماري هستند وحدود ده درصد آنها يعني هفت تا هشت ميليون نفر دچار نابينايي دوطرفه مي باشند اين بيماري حتي در كشورهاي پيشرفته هم وجود دارد با توجه به اينكه حدود نود درصد افرادي كه مبتلا به اين بيماري هستند هيچ علائمي تا مراحل پيشرفته آن ندارد و از بيماري خود مطلع نمي شوند نه دردي دارند ونه مشكلات بينايي، بنابر اين افراد احساس نمي كنند كه بايد به چشم پزشك مراجعه كنند و حدود پنجاه درصد افرادي كه گلوكوم نيز دارند از بيماري خود بي اطلاع هستند . در كشور ما حدود هشتاد درصد از بيماري خود اطلاع ندارند.

  با توجه به اهميت اين بيماري وغير قابل برگشت بودن وعارضه اي كه ايجاد ميكند از حدود ده سال پيش توجه ويژه اي به اين بيماري شده و درتقويم ساليانه كشورها روزي را بعنوان روز جهاني گلوكوم در نظر گرفته اند كه بعدها بعنوان هفته گلوكوم تعيين شد در اين هفته روش هاي مختلف غربالگري در مراكز مجهز چشم پزشكي به صورت معاينات رايگان انجام مي گردد وبا تهيه بروشورها ،پمفلت ها ويا با مصاحبه هايي كه با رسانه ها انجام ميشود اين اگاهي ها از طرف متخصصين به جامعه منتقل ميشود. در كشور ماهم در چند سال گذشته همگام با ساير كشور سعي شده به روش هاي مختلف با معاينات رايگان، ايجاد پفلت ها و برگزاري مصاحبه ها از طريق رسانه ها ،مطالبي كه لازم است، به عموم اطلاع رساني شود در بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص) نيز در اين روز معاينات رايگان را براي افراد بالاي چهل سال كه گروه پرخطر به آنها گفته ميشود انجام داديم وسعي شد اطلاع رساني كافي در زمينه اين بيماري صورت بگيرد.

  آقاي دكتر لطفا" بفرمائيد كه اين بيماري تا چه اندازه قابل پيش گيري مي باشد؟

  اين بيماري در اكثر مواقع قابل پيش گيري نخواهد بود ولي در گروهي از بيماران حدود 10 تا 15 درصد كساني هستند كه برخي از نشانه ها درانها ديده ميشود كه ميتوان پيش بيني كرد كه امكان دارد فرد دچار گلوكوم شود كه ميتوان در مراحل اوليه با يكسري درمان هاي ساده مثل ليزردرمان كرد واز ايجاد بيماري پيش گيري كرد ولي اينها درصد زيادي از بيماران نيستند اكثر موارد بيماران را شايد نتوانيم پيش بيني كنيم كه آيا دچار بيماري ميشوند يا نه مگرافرادي باشند كه پيگيري هاي منظم داشته ومرتب به يك چشم پزشك مراجعه كنند كه با اطلاع داشتن از سابقه آنها بتواند در مراحل ابتدايي اين بيماري را شناسايي كند . مهمترين مسئله اين بيماري اين است كه در مراحل اوليه تشخيص داده شود با توجه به اينكه اين بيماري غير قابل درمان ميباشد وتغييراتي را كه در ناحيه عصب بينايي ايجاد ميكند غير قابل برگشت مي باشد ودرمان آن با علم امروزممكن نيست .ولي ميتوانيم با پيش گيري از ايجاد عوراض بيشتر آنرا را متوقف كنيم بنابر اين تشخيص به موقع ميتواند مقدارزيادي ازپيشرفت بيماري جلوگيري كند وتوصيه ميشود همه افراد بالاي چهل سال ،لااقل سالي يك مرتبه معاينات معمول چشم پزشكي داشته باشند حتي اگر هيچ علائمي ندارند وفكر ميكنند سالم هستند ودر افرادي كه بين چهل تا پنجاه ساله هستند اين زمان بايد كوتاه تر شود ولااقل سالي يك الي دو بار به چشم پزشك مراجعه كنند وافرادي كه زمينه هاي مثبت خانوادگي در افراد درجه يك خود دارند بايد اين قضيه را جدي تر بگيرند وزمان معاينات كوتاه تر شود ودر سنين پائين تر از چهل سال بايد معاينات خود را انجام دهند.همچنين افرادي كه بيماريهاي خاص دارند مثل ديابت يا فشار خون يا انهايي كه از داروهايي مانند كورتون استفاده ميكنند نيز در معرض اين بيماري قرار دارند همينطوركساني كه از شماره هاي بالاي عينك استفاده ميكنند اين افراد نيز بايد از معاينات منظم چشم پزشكي برخوردار باشند.

   

     مصاحبه با آقاي دكتر نيلفروشان وخانم دكتر مير آفتابي

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   همه ساله در دنيا بين 12-18 مارس (22-28اسفند) به هفته جهاني گلوكوم اختصاص ميابد در ضمن روز 19 مارس نيز به عنوان روز جهاني گلوكوم نامگذاري شده است در اين هفته تلاش ميشود كه در مورد اين بيماري مهم ومتاسفانه بدون علامت به تمام افراد جامعه اطلاع رساني شود. گلوكوم دومين علت نابينايي در جهان است وبا توجه به اينكه اين بيماري منجر به آسيب پيشرونده عصب بينايي ميشود ودرمان باعث آهسته تر كردن سير وتوقف پيشرونده بيماري مي گردد ،تشخيص زودتر به معناي آسيب كمتروحفظ بهتر بينايي است . هدف اصلي اين هفته آگاهي دادن به مردم در جهت شناخت بيشتر اين بيماري است ومطالعات انجام گرفته در دنيا نشان ميدهد كه 50% مردم از بيماري خود اطلاعي ندارند .اين آمار در كشور ما متاسفانه بيشتر است با توجه اينكه در ايران به ايام نوروز نزديك ميشوم تصميم گرفتيم كه 19 اسفند غربالگري رايگان گاوكوم را در مجتمع آموزشي درماني حضرت رسول اكرم(ص) انجام دهيم تا كمكي به هم وطنانن خود كرده باشيم .

  گرچه امكان ابتلا به گلوكوم درتمام سنين وجود دارد ولي بهتر است معاينه وغربالگري در افراد بالاي چهل سال صورت گيرد .افرادي كه در خانواده سابقه بيماري گلوكوم دارند بخص وص افراد درجه اول فاميل (پدر ،مادر،خواهر،برادر) بايد زودتر جهت غربالگري مراجعه كنند نكته مهم اينجاست كه اگر شانس ابتلا به بيماري در طول عمرش 2/3د باشد اين شانس در افراد درجه يك به ده برابر افزايش مييابد . همچنيد افرادي كه مبتلا به نزديك بيني به خصوص نزديك بيني هاي بالا ميباشند نيز بهتر است زودتر مراجعه كنند.

   

  به نقل از سايت بيمارستان رسول