دعوت انجمن چشم پزشکی و جراحان پلاستیک چشم ترکیه از پروفسور کشکولی

 • انجمن چشم پزشکی و جراحان پلاستیک و ترمیمی چشم ترکیه از پروفسور کشکولی هیئت علمی گروه و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان سخنران مدعو برای ایراد سخنرانی در کنگره ملی چشم پزشکی ترکیه  که در تاریخ  24-27 اکتبر 2017 برگزار میشود، دعوت رسمی بعمل آوردند. پروفسور کشکولی در این کنگره تئوری جدید خود بنام Sliding Theory in Oculo-facial Plastic Surgeries را معرفی خواهند نمود  . در یک سخنرانی دیگر  نیز،نکات مهم در افزایش رضایتمندی مراجعه کنندگان برای جراحیهای زیبایی اطراف چشم توسط ایشان بیان خواهد شد

   

  دعوت انجمن چشم پزشکی و جراحان پلاستیک چشم ترکیه از پروفسور کشکولی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  لینک خبر