عضویت پروفسور کشکولی در جامعه بین المللی جراحان حدقه

  • پروفسور محسن بهمنی کشکولی هیئت علمی گروه و مرکز تحقیقات چشم  دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان عضو جامعه بین المللی جراحان حدقه orbital society که از سراسر جهان تنها 30 نفر امکان عضویت دارند برگزیده شده اند. این انتخاب را به ایشان تبریک می گوییم و برای ایشان ارزوی توفیق روز افزون داریم.

     

    عضویت پروفسور کشکولی در جامعه بین المللی جراحان حدقه