افزایش دوبرابری اعتبار طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات چشم

  • مرکز تحقیقات چشم که همواره  جزء مراکز برتر دانشگاه بوده است  در پی  ارتقاء  امتیاز پژوهشی آن از نمره 16/183 در سال 94 به نمره 36/311 در سال 95 ارتقاء یافته است به تصمیم ریاست محترم دانشگاه و معاونت محترم تحقیقات و فناوری اعتبارات  طرح های تحقیقاتی این مرکز به دو برابر افزایش یافت.

     

    افزایش دوبرابری اعتبار طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات چشم