جایزه امسال " ایران اوارد " به دکتر آقای مسعود ناصری پور تعلق گرفت

 •  

  امسال در سومین همایش چشم پزشکی بهاره که در  تاریخ 28 – 30 فروردین برگزار شد، جایزه ran Award I  به آقای دکتر مسعود ناصری پور  عضو هیئت علمی گروه و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران تعلق گرفت. این جایزه هر سال به یکی از چشم پزشکان پیشکسوت در امر چشم پزشکی تعلق می گیرد. کسب این افتخار را به ایشان خانواده علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران تبریک گفته و آرزوی توفیق روزافزون ایشان را  آرزومندیم.

   

    

   

  جایزه امسال " ایران اوارد " به دکتر آقای مسعود ناصری پور تعلق گرفت

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  جایزه امسال " ایران اوارد " به دکتر آقای مسعود ناصری پور تعلق گرفت

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  جایزه امسال " ایران اوارد " به دکتر آقای مسعود ناصری پور تعلق گرفت

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   جایزه امسال " ایران اوارد " به دکتر آقای مسعود ناصری پور تعلق گرفت