پنجمین سمینار تازه های خشکی چشم

 •  

  پنمجمین سمینار تازه های خشکی چشم در تاریخ پنجشنبه  17 بهمن ماه 1398 در بیمارستان رسول اکرم (ص) "سالن ابن سینا "برگزار میشود. 

   

  پنجمین سمینار تازه های خشکی چشم

   

   

  لینک