فراوری سرم اتولوگ جهت درمان بیماران خشکی چشم و ...

 •  

  فراوری سرم اتولوگ جهت درمان بیماران خشکی چشم و Ocular Surface

   

  خوشبختانه در سایه ی تلاش ها و زحمات ریاست محترم مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران، جناب آقای دکتر مسعود ناصری پور و اعضا محترم گروه چشم در حال حاضر امکان فرآوری فرآورده های سرم اتولوگ جهت ارائه ی خدمات بیشتر به بیماران این حوزه، در دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران فراهم گردید. 
     با  وجود  پیشرفت های  اخیر  در  زمینه ی  تولید و استفاده از اشک های مصنوعی، این قطره ها همچنان فاقد بسیاری  از  فاکتورهای موجود در اشک سالم است که در ترمیم و نگهداری اپی تلیوم قرنیه و اعصاب آن دخالت دارند. لذا استفاده از فاکتورهای رشد موجود در سرم خون، به عنوان جایگزین قطره های سنتتیک، درکاهش مشکلاتی مانند خشکی چشم و موارد شدید و متوسط بیماری های سطحی چشم موثر است. در حال حاضر این فرآورده ها بصورت سرم اتولوگ (Autologous Serum)، پلاسمای غنی از پلاکت (Platelet Rich Plasma; PRP)، پلاسمای غنی از فاکتورهای رشد (Plasma Rich of Growth Factors; PRGF) و چسب فیبرینی (Fibrin Glue) با همکاری مرکز تحقیقات چشم و مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و طب بازساختی دانشگاه علوم پزشکی ایران فرآوری می گردد تا در اختیار بیماران قرار گیرد. پیش از این بیماران جهت تهیه ی فرآورده های مذکور به سایر مراکز خارج از دانشگاه ارجاع داده می شدند. مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و طب بازساختی دانشگاه علوم پزشکی ایران مستقر در بیمارستان مطهری  با توجه به امکانات و زیرساخت های موجود می تواند خط فرآوری سایر فرآورده های بیولوژیک و سلول درمانی را همزمان با سایر مراکز  پیشرفته ی دنیا در اختیار بیماران قرار دهد.

   

  فراوری سرم اتولوگ جهت درمان بیماران خشکی چشم و ...

   

   

   

   


  فراوری سرم اتولوگ جهت درمان بیماران خشکی چشم و ...