انتخاب مقاله دكتر سيد جواد هاشميان به عنوان مقاله برتر در كنفرانس ASCRS 2015

 •  

  به گزارش روابط عمومي مركز تحقيقات چشم، مقاله ارائه شده توسط جناب آقاي دكتر سيد جواد هاشميان از اعضاي مركز تحقيقات چشم دانشگاه با موضوع

  “Comparison of the visal and Refractive outcomes of 1- versus 2- Segment Femtolaser-Assisted Intrastromal corneal ring Implantation in keratoconic subject”

  در بخش مقالات قرنيه و روش هاي درماني جديد قوز قرنيه، به عنوان بهترين مقاله، در كنفرانس ساليانه انجمن جراحي كاتاراكت و رفركتيو امريكا كه در تاريخ 17 تا 21 آوريل 2015 در كشور آمريكا، ايالت كاليفرنيا برگزار گرديد، انتخاب شده است.

   

  انتخاب مقاله دكتر سيد جواد هاشميان به عنوان مقاله برتر در كنفرانس ASCRS 2015