پروفسور كشكولي در هفتمين نشست ساليانه انجمن جراحان پلاستيك و ترميمي چشم ايران در تبريز

 • پروفسور كشكولي در هفتمين نشست ساليانه انجمن جراحان پلاستيك و ترميمي چشم ايران در تبريز

  هفتمين نشست ساليانه انجمن جراحان پلاستيك و ترميمي چشم ايران ٢٠ تا ٢٢ خرداد در تبريزبرگزار شد.

  پروفسور كشكولي دبير علمي،  عضو هيت مديره انجمن جراحان پلاستيك و ترميمي چشم ايران ، از بنيانگذاران اين انجمن در ايران و همچنين انجمن جراحان پلاستيك و ترميمي چشم خاورميانه و افريقا مي باشند.

  تزريق چربي در صورت و تكنيكهاي ليفت بخش فوقاني و مياني صورت از عناوين سخنرانيهاي پروفسور كشكولي در هفتمين نشست ساليانه انجمن جراحان پلاستيك و ترميمي جشم ايران در تبريز بوده است.

  ضمنا ايشان هدايت كارگاه عملي تزريقات فيلر و بوتاكس در صورت را بعهده داشتند. همچنين پانل مربوط به بيماري تيروييد چشمي نيز توسط پروفسور كشكولي اداره شد.

   

  پروفسور كشكولي در هفتمين نشست ساليانه انجمن جراحان پلاستيك و ترميمي چشم ايران در تبريز
  پروفسور كشكولي در هفتمين نشست ساليانه انجمن جراحان پلاستيك و ترميمي چشم ايران در تبريز