سخنرانی پروفسور کشکولی در بیروت (لبنان) بدعوت انجمن چشم پزشکی و جراحان پلاستیک و ترمیمی چشم لبنان

 • پروفسور کشکولی از ایران و سيزده دانشمند برجسته دیگر از آمریکا ، اروپا، استراليا و دیگر کشورها از رشته هاي مختلف فوق تخصصي چشم پزشكي در این نشست بین المللی بعنوان سخنرانان مدعو ایراد سخنرانی كردند.

  بنا بدعوت رسمی انجمن چشم پزشکی و جراحان پلاستیک و ترمیمی چشم لبنان، پروفسور کشکولی بهمراه دیگر دانشمندان چشم پزشكي برجسته در رشته های مختلف فوق تخصصی چشم پزشکی از آمریکا ، اروپا و دیگر نقاط جهان در نشست بین المللی بیروت شرکت و ایراد سخنرانی نمود. ایشان تنها نماینده و سخنران مدعو  از ایران در این نشست بودند.

  عناوین سخنرانی پروفسور بهمنی کشکولی در این کنگره بین المللی پیرامون لیفت پیشانی و ابرو و پلکها، برخورد درمانی و تشخیصی با اشک ریزش در بیماران و جراحیهای پيشرفته و آندوسكوپيك مجاری اشکی بود.

  متن کامل برنامه ای کنگره در سایت ذیل قابل مشاهده است.

  اين نشست بين المللي در بيروت پايتخت لبنان تشكيل گرديد. و در انتهاي كنگره بين المللي جايزه اي به رسم ياد بود به سخنرانان مدعو ارائه گرديد.

  سخنرانی پروفسور کشکولی در بیروت (لبنان) بدعوت انجمن چشم پزشکی و جراحان پلاستیک و ترمیمی چشم لبنان
  سخنرانی پروفسور کشکولی در بیروت (لبنان) بدعوت انجمن چشم پزشکی و جراحان پلاستیک و ترمیمی چشم لبنان

  سخنرانی پروفسور کشکولی در بیروت (لبنان) بدعوت انجمن چشم پزشکی و جراحان پلاستیک و ترمیمی چشم لبنان