دريافت طرح هاي تحقيقاتي فرادانشگاهي در موسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشكي ايران

  •  

    دريافت طرح هاي تحقيقاتي فرا دانشگاهي در موسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشكي ايران از اول تيرماه آغاز شده و تا 15 مرداد ماه 1394 ادامه دارد. براي اطلاع از فراخوان و كسب اطلاعات بيشتر به وب سايت موسسه به آدرس   http://nimad.research.ac.ir   مراجعه فرماييد.

     

     دريافت طرح هاي تحقيقاتي فرادانشگاهي در موسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشكي ايران