انتخاب پروفسور بهمنی کشکولی به عضویت بورد تحریریه در بخش جراحی پلاستیک ژورنال Edorium Journal of Ophthalmology در انگلستان

 • پروفسور کشکولی هم اکنون عضو هیت تحریریه پنج ژورنال بین المللی میباشند.

  ایشان که از سال 2008 تاکنون مسولیت بورد تحریریه ژورنالهای ذیل را عهده دار بوده اند هم اکنون به دعوت سر دبیر ژورنال چشم پزشکی ادوریم در انگلستان از چند روز قبل به عضویت هیت تحریریه این ژورنال انتخاب شدهاند.

  متن کامل خبر در سایت http://www.edoriumjournalofophthalmology.com/editorial-board.php قابل مشاهده است.

  Associate Editor and Editorial Board member of MEAJO

  Plastic Surgery Section Editor of JOVR

  Editorial Board of JODT

  Editorial Board of Surgery