برگزاري كارگاه ساليانه روشهای غیر جراحی جوان سازی صورت به دبيري دكتر بهمني كشكولي

  • يازدهمين کارگاه ساليانه روشهای غیر جراحی جوان سازی صورت ،  در تاريخ 16 مهرماه، در سالن ابن سينا بيمارستان رسول اكرم (ص)، توسط مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار مي شود. دكتر محسن بهمني كشكولي دبير علمي سمينار مي باشند. طبق روال هر ساله سمينار در دو بخش تئوري و عملي برگزار مي شود. در بخش تئوري بحث و تبادل نظر همراه با سخنراني اساتيد مجرب را شامل مي گردد و بخش عملي شامل تزريق بوتاكس و فيلر مي باشد.

     

    برگزاري كارگاه ساليانه روشهای غیر جراحی جوان سازی صورت به دبيري دكتر بهمني كشكولي