کتاب هاي منتشر شده مركز

 • 1. نکات عملی در تزریقات سم بوتولینوم آ در صورت مجموعه سی دی و کتاب . دکتر محسن بهمنی کشکولی. 2008
   2. چشم پزشکی کاربردی. دکتر مسیح هاشمی ، نسرین هم قلم. 2008 
   
   3. پریمتری کامپیوتری هامفری اصول پایه و تفسیر سریع . دکتر نوید نیلفروشان، دکتر حسن نظری، دکتر حورا میرزا جانی. 2008 .
   
   4. آنچه باید در مورد چشم و بیماری های آن بدانیم. دکتر محسن بهمنی کشکولی، دکتر حمیرا صیاد.1388
   
   5. چگونه به مشکلات چشمی ناشی از کامپیوتر مقابله کنیم؟ دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی . 2009
   
  6. راهنما برای تشخیص و درمان بیماری چشمی تیروئید. دکتر محسن بهمنی کشکولی.
  7. راه اندازی و اداره کنگره و سمینار . دکتر سید مسیح هاشمی 1390
  8. چالش های جراحی ویتره و رتین. دکتر سید مسیح هاشمی پاییز 1390
   
  9. چشم پزشکی عمومی : فصل اول "آناتومی". دکتر سید مهدی مدرس زاده 1391.

      فصل شانزدهم "عدسی و بیماری های آن" دکتر امین الله نیک اقبالی. 1391.

      فصل بیست و یکم "نوروافتالمولوژی" دکتر مصطفی سلطان سنجری . 1391 .

      فصل بیست و ششم "تومور های داخل چشمی" دکتر مسعود ناصری پور .1391 .

      فصل سی ام "چشم در بیماری های سیستمیک" دکتر مهدی پرورش. 1391 .
  10. Femtosecond Intracor. دکتر سید مسیح هاشمی دیماه 1389
   
  11-MasoodNaseripourand ArunD.Singh ,Retinoblstoma:Enucleation Chapter in” Pocket Guild to Ocular Oncology and Pathology”by Hans E.Grossniklaus.Springer Heidelberg New York Dordrecht London ISBN 978-3-642-28911-8,2012.
   
  12-   Naseripour Masood, "Clinical Ophthalmic Oncology”, Second Edition, Chapter 23 "Uveal Vascular Tumors” . Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014. DOI 10.1007/978-3-642-54255-8_23
   
  13. نگه داری و کاربرد صحیح لوازم ظریف چشم پزشکی. دکتر سید مهدی مدرس زاده- دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی. پاییز 1393
   

  14. روزه داري از ديدگاه پزشكي. 1395

  نويسندگان: دكتر محمود ارشد، دكتر فريبا الماسي نوكياني، دكتر محمد حسن بمانيان، دكتر رزيتا حسيني، دكتر سپيده خداوردي، دكتر ناهيد رحيم زاده، دكتر فهيمه سهيلي پور،

  دكتر صبا عرشي، دكتر سيد مهدي مدرس زاده، دكتر علي مظاهري نژاد، دكتر ابوالفضل  مهدي زاده كاشي، دكتر محمد نبوي، دكتر پريسا نجاتي، مريم ظرف يگانه