94

 •  

  1- سومين سمينار تازه هاي خشكي چشم  94/3/21  پوستر  برنامه

  2- يازدهمين كارگاه ساليانه روشهاي غير جراحي جوان سازي صورت 16/7/94 پوستر برنامه 

  3- مروري بر سنوگرافي چشم  پنجشنبه  94/7/30   پوستر  برنامه

  4- تصوير برداري قرنيه ، اصول ، تفسير و تازه ها  94/8/14   پوستر  برنامه

  5- کنفرانس علمی کاربرد میدان بینائی و دستگاههای تصویربرداری در  پي گيري بیماران مبتلا به گلوکوم   94/8/28   برنامه

  6- پنجمين سمينار جراحي هاي نوين به كمك فمتوسكند ليزر  94/10/17    پوستر  برنامه

  7- كارگاه درمانهاي جديد تركيبي در قوز قرنيه براساس ارائه موارد بيماري  94/10/15    پوستر  برنامه

  8- دومين همايش كشوري رتينوپاتي در نوزادان نارس  94/12/7   پوستر     برنامه صفحه1   صفحه2

  9- برنامه ادواري گروه چشم  هر پنجشنبه    برنامه صفحه 1   صفحه 2