گلوكوم

 •  

  هسته تحقيقاتي گلوكوم

   

   

  فهرست :

  1- مقدمه و کلیات

  2- چشم انداز هسته پژوهشی

  3- مأموریت هسته پژوهشی

  4- خطوط تحقیقاتی هسته پژوهشی

  5- راهکارهاي بلندمدت

  6- نتایج مورد انتظار از اجراي راهبردها

  7- برنامه کوتاه مدت

  8- برنامه میان و بلند مدت

  9- ارکان هسته پژوهشی

  10- ترجمان دانش

   

   

  مقدمه و کلیات :

  بیماری گلوکوم بعنوان دومین علت ایجاد نابینایی در جهان در غالب موارد بدون علامت بوده و بیماران در مراحل پیشرفته ای از بیماری از بیماری خود مطلع می شوند. لذا این گروه از بیماران جهت پیشگیری از آسیب های بیشتر لازم است تحت درمان های دارویی و در بسیاری از مواقع درمانهای جراحی قرار گیرند. جراحی های این بیماری معمولا اثر بخشی طولانی نداشته و بعد از مدتی ممکن است منجر به ناکامی شده و لذا نیاز به جراحی های بعدی همیشه وجود دارد. ضمنا عوارض این نوع جراحی ها نیز کم نبوده و با تهدیدهای بینایی ممکن است همراه باشند. لذا در سالهای گذشته به ویژه بر روی جراحی های با عوارض کمتر و با اثربخشی بیشتر مطالعاتی انجام گرفته ولی نتایج آنها چندان امیدوار کننده نمی باشد. تمرکز بر روی این زمینه و مطالعات بیشتر می تواند کمک شایانی در آینده بر روی این گروه از بیماران باشد و هدف از تشکیل این هسته تحقیقاتی نیز نیل به این هدف  گذاشته است.

   

   

   چشم انداز هسته پژوهشی :

   در طی 5 سال نتایج جراحی جدید گلوکوم را مشخص کرده و آنها را بعنوان روشهایی متداول در درمان جراحی این گروه از بیماران به جامعه بین الملل ارائه نماییم.

   

   

  مأموریت هسته پژوهشی :

  - مطالعه بر روی روشهای جدید و مبتکرانه جراحی گلوکوم و ارائه این روشها بعنوان روشهای نوین درمان جراحی

  - شناسایی فاکتورهای بیولوژیک و مارکرهای موثر در شکست درمان

  - شناسایی بیماران در ریسک شکست جراحی

  - شناسایی بیماران در ریسک عوارض بالا و عوامل مستعد کننده

  - ارائه روشهای جراحی با هزینه کمتر و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه

   

   

   

  خطوط تحقیقاتی هسته پژوهشی :

  - بهبود نتایج جراحی و کاهش عوارض جراحی ترابکولکتومی

  - بهبود نتایج و کاهش عوارض جراحی شانت

  - بهبود نتایج و کاهش عوارض جراحی گلوکوم مادرزادی

  در جهت رسیدن به این اهداف روشهای جدیدی در متد جراحی ها بکار گرفته خواهد شد.

   

   

  راهکارهاي بلند مدت :

  - تعلق بودجه های مناسب در زمان های مشخص و بطور منظم جهت عدم توقف طرح ها
  -ثبت و پیگیری درازمدت  بیمارانی که تحت عمل  جراحی قرار گرفته اند.

  نتایج مورد انتظار از اجراي راهبردها :

  -ارائه روشهای نوین، با اثر بخشی بالاتر و عوارض کمتر جراحی گلوکوم

   

   

  برنامه کوتاه مدت :

  انتخاب بیماران مناسب و نگارش طرحهای تحقیقاتی منطبق بر هدف و آماده سازی موارد و وسایل اولیه مورد نیاز جهت طرح

   

    

  برنامه میان و بلند مدت :

   - انجام عمل جراحی به روشهای جدید و مبتکرانه در بازه های زمانی در نظر گرفته شده و اتمام پروژه ها به همراه جمع آوری اطلاعات و آنالیز مطالعه و نهایتا نگارش مقاله مورد نظر و ارائه آنها بصورت سخنران در مجامع بین الملل یا بصورت ارائه کارگاه

   

   

   ارکان هسته پژوهشی :

   - مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران

   - دکتر نوید نیلفروشان مسئول سرویس گلوکوم

   - دکتر آرزو میرآفتابی عضو هیئت علمی سرویس گلوکوم

   - درمانگاه و اتاق عمل چشم بیمارستان رسول اکرم(ص)

   

   

   ترجمان دانش : دکتر نیلفروشان

   

   

  چاپ:

  http://iraneyeresearch.com/pdf/Glaucoma.pdf