تاریخچه

  • مرکز تحقیقات چشم پزشکی ایران در سال 1382 با همت و تلاش جمعی از اعضا هیئت علمی و استادان چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران تاسیس شد و فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی خود را بر پایه رهبری ، هدایت و اجرای پژوهشهای سازمان دهی شده در جهت ارتقاء سلامت بینایی و چشمی مردم ایران و گسترش مرزهای دانش چشم پزشکی آغاز کرده است .

    ماموریت :

    ماموریت اول : کاربردی و کلینیکال بودن طرحهای پژوهشی در رابطه با نحوه درمان و تشخیص بیماریهای چشمی

    اولویت دوم : استفاده از علوم پایه در نحوه درمان در طرح های مشترک یا گروه های علوم پایه و فنی مهندسی

    اولویت سوم : همکاری با گروه ها حول محور اجرای طرح های مربوط به سلامت جامعه از نظر مشکلات چشمی